Search results

  1. International technology, education and development conference. International technology, education and development conference : conference proceedings : 6th edition, Valencia, Spain : 5th - 7th March, 2012 [elektronický zdroj]. [Valencia] : International Association of Technology, Education and Development, 2012. CD-ROM [2200 s.]. ISBN 978-84-615-5563-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    electonic book

    electonic book

  2. Příležitosti mladé generace v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Mezinárodní vědecká studentská konference. Příležitosti mladé generace v oblasti vědy, výzkumu a inovací : sborník : III. mezinárodní vědecká studentská konference : 4. února 2009, Kroměříž [elektronický zdroj]. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009. Available on Internet: <http://czechuniversity.com/dokumenty/konference/2009/studentska_odborna.pdf> ISBN 978-80-7314-172-1.
    electonic book

    electonic book