Search results

 1. 2014 ,č. 1-6. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. 2x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2013 ,č. 5-7. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. 6x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. 2013 ,č. 1-4. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. 6x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2012 ,č. 1-4. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. 6x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2012 ,č. 5-7. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. 6x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2011 ,č. 1-4. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. 6x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2011 ,č. 5-7. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. 6x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. 2011 ,part 1-5. Journal of the Royal Statistical Society : series B: Statistical methodology. Oxford : Blackwell Publ., 2011. 5x ročne. ISSN 1369-7412 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 2011 ,part 1-5. Journal of the Royal Statistical Society : series C: Applied statistics. London : Royal Statistical Society, 2011. 5x ročne. ISSN 0035-9254 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 2010 ,č. 4-6. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. 6x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal