Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000046 xszp^"
 1. Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Ústav politických vied SAV. 2x ročne. ISSN 1337-8163. Available on Internet: http://www.sps.sav.sk/
  Studia Politica Slovaca

  journal

 2. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Banská Bystrica : Belianum. 4x ročne. ISSN 1335-2741. Available on Internet: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/
  Politické vedy

  journal

 3. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 3x ročne s jedným dvojčíslom. Available on Internet: <https://journals.muni.cz/cepsr> ISSN 1212-7817.
  electronic journal

  electronic journal

 4. Slovak journal of political sciences : The Journal of University of Saint Cyril and Metodius in Trnava. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave. 4x ročne. ISSN 1338-3140. Available on Internet: http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps
  journal

  journal

 5. Marxism today : theoretical and discussion journal of the Communist Party. London : Communist Party. Mesačník. ISSN 0025-4118
  journal

  journal

 6. Marxistische Blätter : für Probleme der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Frankfurt am Main : August-Bebel-Gesellschaft. 6x ročne. ISSN 0542-7770
  journal

  journal

 7. Économie et politique : revue marxiste d'économie. Paris : Union populaire pour victoire du programme commun
  journal

  journal

 8. Political Theory : an International Journal Political Philosophy. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Newbury Park : SAGE Publ. 4x ročne. ISSN 0090-5917. Available on Internet: https://journals.sagepub.com/home/ptx
  journal

  journal

 9. Presidential Studies Quarterly. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. New York : Center for the Study of the Presidency. 4x ročne. ISSN 0360-4918. Available on Internet: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17415705/homepage/productinformation.html
  journal

  journal

 10. Policy Review. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Stanford : Stanford University. 6x ročne. ISSN 0146-5945. Available on Internet: https://www.hoover.org/publications/policy-review
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.