Search results

Records found: 141  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000046 xzrp^"
 1. 2018 ,č. 1-4. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 4x ročne. ISSN 1335-2741 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2018 ,č. 1-2. Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2018. 2x ročne. ISSN 1337-8163 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. 2017 ,č. 1-4. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2017. 4x ročne. ISSN 1335-2741 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2017 ,no. 1-2. Slovak journal of political sciences : The Journal of University of Saint Cyril and Metodius in Trnava. Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2017. 4x ročne. ISSN 1338-3140 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2017 ,č. 1-2. Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2017. 2x ročne. ISSN 1337-8163 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2016 ,č. 1-4. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2016. 4x ročne. ISSN 1335-2741 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2016 ,no. 1-4. Slovak journal of political sciences : The Journal of University of Saint Cyril and Metodius in Trnava. Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2016. 4x ročne. ISSN 1338-3140 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. 2016 ,č. 1-2. Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2016. 2x ročne. ISSN 1337-8163 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 2015 ,č. 1-2. Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2015. 2x ročne. ISSN 1337-8163 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 2015 ,č. 1-4. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015. 4x ročne. ISSN 1335-2741 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.