Search results

 1. EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines : Conference Proceedings. Editors: Andrea Petianová, Paula Puškárová ; reviewers: Mária Antalová, Peter Árendáš, Peter Badura... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 555 s. [27,75 AH]. Available on Internet: <https://edamba.euba.sk/www_write/files/archive/edamba2019_proceedings.pdf> ISBN 978-80-225-4704-8.
  electonic book

  electonic book

 2. NOVÁK, Jaromír - ŠLOSÁR, Rudolf. Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Recenzenti: Vladimír Gonda, Mária Chrenová. 4. aktualizované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. 232 s. [13,80 AH]. ISBN 978-80-10-03590-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 3. MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Compiled by: Oľga Škvarčeková, Ivan Hlavatý ; reviewers: Dana Benešová, Peter Červenka, Miroslava Čukanová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 288 s. [20,46 AH]. Available on Internet: <https://conferences.euba.sk/merkur/files/zbornik-merkur-2019.pdf> ISBN 978-80-225-4657-7.
  electonic book

  electonic book

 4. KLIMKO, Patrik. Ekonomický dopad športových podujatí v krajinách Európskej Únie : dizertačná práca. Školiteľ: Anetta Čaplánová. Bratislava, 2019. 110 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? Zostavovateľky/Editors: Kristína Krupová, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 143 s. [11,4 AH]. VEGA 1/0490/19. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/archiv_konferencii/workshop_16._10._2019/ZBORN%C3%8DK_upr._web.pdf> ISBN 978-80-225-4654-6. [Copy count : 7, currently available 5, at library only 1]
  book

  book

 6. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018). Conference. Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia [elektronický zdroj]. Editors:Tomáš Výrost, Eduard Baumöhl. 1. Edition. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. online 37 s. [3,64 AH]. ISBN 978-80-223-4562-0.
  electonic book

  electonic book

 7. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Integrated Assessment of the Impacts of the New Economy on Health and Healthy Food. Reviewers: Tomáš Kincl, Iryna Reshetnikova. 1. vydanie. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. 317 s. [15,85 AH]. VEGA 1/0376/17, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-0-692-10739-3.
  book

  book

 8. PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. Editor: Roman Lacko ; recenzenti: Zuzana Hajduová, Šárka Vilámová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 71 s. [3,55 AH]. ISBN 978-80-225-4582-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. Integrované systémy manažérstva: veda - prax -výučba : zborník vedeckých statí. Zostavil: Martin Mizla ; recenzenti: Štefan Čarnický, Paulína Krnáčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 77 s. [5,56 AH]. VEGA 1/0670/16, KEGA 026EU-4/2018, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-225-4576-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines : Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars, 17–19 April 2018, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic. Editor: Jozef Wallner ; reviewers: Silvia Adamcová, Peter Árendáš ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. online 504 s. ISBN 978-80-225-4571-6.
  electonic book

  electonic book