Search results

 1. ORAVEC, Jozef. EDI prináša e-shopy bez papierov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 56.
  article

  article

 2. HAMÁRY GUROVÁ, Diana - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana. Ako zefektívniť manažérske rozhodnutia v mikro a malých podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 143-152 CD-ROM.
  article

  article

 3. ŠUKALOVÁ, Viera. Personálny informačný systém. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 9, s. 18-20.
  article

  article

 4. VOŘÍŠEK, Jiří - POUR, Jan - BUCHALCEVOVÁ, Alena. Management of business informatics model – principles and practices. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 3, s. 160-173.
  article

  article

 5. JAVORKA, Ondrej. Zvýšte hodnotu svojej SAP investície - využívajte dáta naplno. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, september 2014, roč. 8, č. 9, s. 68-70.
  article

  article

 6. BÁRTA, Otto. Päť funkcií ERP systémov, o ktorých možno neviete. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, júl/august 2014, roč. 8, č. 7-8, s. 28.
  article

  article

 7. NOVOTNÝ, Radek. Geoinformační systémy do průmyslových budov. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 1211-0957, duben 2014, roč. 20, č. 4, s. 44-46.
  article

  article

 8. ABDUL-HADI, Alaa Mohamed et al. Throughput estimation with regard to airtime consumption unfairness in mixed data rate wi-fi networks. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2014. ISSN 1335-4205, 2014, vol. 16, no. 1, s. 84-89. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0183561/1_2014en.pdf>
  article

  article

 9. LÁTEČKOVÁ, Anna - KUČERA, Milan. Účtovníctvo ako aktuálny zdroj informácií pre ekonomické analýzy. In Improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy. International scientific conference. International scientific days 2014 : improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy : proceedings of reviewed articles of [13th] international scientific conference : may 21 -23, 2014, High Tatras, Slovak Republic. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014. ISBN 978-80-552-1187-9, s. 96-99 CD-ROM.
  article

  article

 10. HRAPKO, Juraj. Big data v službách biznisu. In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2014. ISSN 1335-4787, 2014, roč. 10, č. 1-2, s. 27. Available on Internet: <http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/iw_01_02_2014_inz.3AOm.pdf>
  article

  article