Search results

 1. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy : [proceedings] : 25th interdisciplinary information management talks : 6.-8.9.2017, Poděbrady, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Klára Antlová ... [et al.]. 1st ed. Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. online [429 s.]. Schriftenreihe Informatik, 46. ISBN 978-3-99062-119-6.
  electonic book

  electonic book

 2. IDIMT-2016 : information technology, society and economy strategic cross-influences. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2016 : information technology, society and economy strategic cross-influences : [proceedings] : 24th interdisciplinary information management talks : 7.-9.9.2016, Poděbrady, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Georg Aumayr ... [et al.]. 1st ed. Linz : Trauner Verlag Universität, 2016. online [463 s.]. Schriftenreihe Informatik, 45. ISBN 978-3-99033-869-8.
  electonic book

  electonic book

 3. Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí : interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2915-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. Engineering Systems Design and Analysis Conference. International conference. Proceedings of the 9th ASME Engineering Systems Design and Analysis Conference ESDA2008 : july 7-9, 2008 : Haifa, Israel [elektronický zdroj]. New York : ASME, 2008. CD-ROM. ISBN 0-7918-3827-7.
  electonic book

  electonic book

 5. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. medzinárodná vedecká konferencia [doktorandov] : Bratislava, 19.-21. novembra 2008 : 40. výročie vzniku FHI EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Iura Edition, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-8078-233-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia : 17.-18. máj 2007 : [zborník príspevkov] [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007. CD-ROM.
  book

  book

 7. AIESA - Mladá veda 2007 : vedecký zborník doktorandov [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Aplikácia bezkontaktnej čipovej karty ako preukazu študenta a zamestnanca VŠ. Medzinárodná konferencia. Aplikácia bezkontaktnej čipovej karty ako preukazu študenta a zamestnanca VŠ : (pod osobnou záštitou ministra školstva) : Jasná, 17. - 18. máj 2006 [elektronický zdroj]. [S.l.] : [s.n.], 2006. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  electonic book

  electonic book

 9. AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting : zborník / proceedings : AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach = AIESA - participation of PhD. students on building of society based on knowledge [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. CD-ROM. ISBN 80-225-2174-4.
  book

  book

 10. UNINFOS 2001 (Univerzitné informačné systémy). Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2001 (Univerzitné informačné systémy) : Zvolen, 10. - 12. september 2001 [elektronický zdroj]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. CD-ROM. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  electonic book

  electonic book