Search results

 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Available on Internet: <http://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive> ISSN 1339-987X.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku. 2x ročne. ISSN 1336-3514
  journal

  journal

 3. Systémová integrace. Praha : Česká společnost pro systémovou integraci. 4x ročne. ISSN 1210-9479. Available on Internet: http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace
  journal

  journal

 4. Izvestija Akademii nauk SSSR : serija ekonomičeskaja. Moskva : Nauka. 6x ročne
  journal

  journal

 5. Informačné systémy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Alfa. 6x ročne
  journal

  journal

 6. Ekonomičeskije nauki : ježemesjačnyj žurnal. - spracovaný v EKO-INDEX. Moskva : Vyššaja škola. mesačník
  journal

  journal