Search results

 1. 2014 ,č. 1-2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2014. 2x ročne. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2013 ,č. 1-2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2013. 2x ročne. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. 2012 ,č. 1-2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2012. 2x ročne. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2011 ,č. 1-2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2011. 2x ročne. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2010 ,č. 1-2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2010. 2x ročne. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2009 ,č. 1-2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2009. 2x ročne. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2008 ,č. 1-2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2008. 2x ročne. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. 2007 ,č. 1-2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2007. 2x ročne. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 2006 ,č. 1-2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2006. 2x ročne. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 2005 ,č. 1-2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2005. 2x ročne. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal