Search results

Records found: 24  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000108 xpca^"
 1. GÁLIK, Rudolf. Lojalita - vyvolané správanie sa zamestnancov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 6-7, s. 58-59.
  article

  article

 2. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Dress code a imidž zamestnanca. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-564X, 22.12.2014, [s. 1-2], [2,38 NS] online.
  article

  article

 3. VÁLEK, Juraj. Osobitosti postavenia žiakov a študentov z hľadiska dane z príjmov – dohody o brigádnickej činnosti. In Mzdové účtovníctvo a personalistika. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-4740, 12.9.2014, [s. 1-2], [1,90 NS] online. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/osobitosti-postavenia-ziakov-a-studentov-z-hladiska-dane-z-prijmov-dohody-o-brigadnickej-cinnosti-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_FnHK7v_Vps6/?query=Osobitosti+postavenia+%BEiakov+a+%B9tudentov+z+h%B5adiska+dane+z+pr%EDjmov-+dohody+o+brig%E1dnickej+%E8innosti+2014&serp=1>
  article

  article

 4. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Career - Life-long Self-improvement Process. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores. ISSN 1857-7431, 2014, vol. 10, no. 25, pp. 286-310 online. KEGA 006EU-4/2013.
  article

  article

 5. JERGOVÁ, Natália - HRONCOVÁ, Martina - DANESHJO, Naqibullah. Návrhy a odporúčania pri tvorbe systému zdokonaľovania kompetencií pracovníkov. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 23. - 24. október 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3982-1, s. 126-131 CD-ROM.
  article

  article

 6. VÁLEK, Juraj. Predčasní dôchodcovia a práca na dohodu v roku 2013. In Mzdové účtovníctvo a personalistika. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-4740, 8.1.2013, [s. 1], [1 NS], online. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/predcasni-dochodcovia-a-praca-na-dohodu-v-roku-2013-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_LcgxnJ1qWwu/?query=pred%E8asn%ED+d%F4chodcovia+a+pr%E1ca+na+dohodu&serp=1&PHPSESSID=2df321164a0103ad79f7b9fb997ec66d>
  article

  article

 7. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Vplyv zmien vybraných ekonomických nástrojov na ceny vstupov v slovenských podnikoch. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 529-533. VEGA 1/0980/12. 1/0980/12, VEGA, Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov.
  article

  article

 8. GÁLIK, Rudolf. Je vzhľad zamestnanca dôležitý? In Spravodajca pre HR manažérov a personalistov. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5992, 14. február 2012, č. 2, s. 2-4 online.
  article

  article

 9. DUBEŇOVÁ, Katarína. Princíp Paretovho pravidla "80-20" v riadení a rozvoji kariéry zamestnancov. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 54-63.
  article

  article

 10. DUBEŇOVÁ, Katarína - REMEŇOVÁ, Katarína. Employees development through managing their competency. In EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5, s. 142-148.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.