Search results

Records found: 91  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000112 xcla^"
 1. HRTÁNEK, Ladislav. Právna úprava obce za výkon delegovanej štátnej správy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 4, s. 16-21.
  article

  article

 2. STAŇKOVÁ, Štěpánka - FRANEK, Jiří - KASHI, Kateřina. Použití metody DEMATEL v oblasti společenské odpovědnosti organizací. In Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 2nd international scientific conference : 10th – 11th september 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3520-4, s. 71-82 CD-ROM.
  article

  article

 3. MARCHENKO, Alla. Comparisons of civic engagement in Europe: evidence from European values study. In Slovak journal of political sciences. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2014. ISSN 1338-3140, 2014, vol. 14, no. 4, s. 331-360. Available on Internet: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=111200>
  article

  article

 4. ADÁMEK, Pavel. Společenská odpovědnost malých a středních firem jako nástroj posilování konkurenceschopnosti. In Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 : sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference : Praha, Česko 25. 10. 2013. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1959-3, s. 9-19.
  article

  article

 5. KOPČÍKOVÁ, Mária. Delegovanie v pracovnom procese. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-060X, 2013, roč. 7, č. 10, s. 74-76.
  article

  article

 6. TĚTREVOVÁ, Liběna. Modifikace konceptu společenské odpovědnosti firem v kontextu společenské odpovědnosti univerzit. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2013. ISSN 1212-415X, 2013, roč. 13, č. 2, s. 125-134.
  article

  article

 7. ŠLAPALOVÁ ČEMPELOVÁ, Zuzana. Efektivní delegování. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 0026-8720, 2013, roč. 48, č. 3, s. 54-56.
  article

  article

 8. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. La Responsabilité sociale de ľentreprise comme interface entreprise/société. In Ľ Entrepreneur face aux politiques publiques européennes : XVIII Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Lisbonne, 13-14 septembre 2012. - Lisboa : PGV/ISLA Campus Lisboa, 2012. ISBN 978-989-95523-2-6, s. 260-270. ITMS 26240120032, VEGA 1/0103/12.
  article

  article

 9. KRÁLÍKOVÁ, Alena. Empowerment? : staronový trend v řízení. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2012. ISSN 1212-690X, 2012, č. 2, s. 8.
  article

  article

 10. STAŇKOVÁ, Soňa. Empowerment již není okrajovou záležitostí. Týka se každého. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2012. ISSN 1212-690X, 2012, č. 2, s. 12-13.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.