Search results

Records found: 474  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000120 xpca^"
 1. Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. Editori: Mária Vojtková, Patrik Mihalech ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Iveta Stankovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 194 s. [9,7 AH]. VEGA 1/0561/21. ISBN 978-80-225-4993-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ

  book

 2. LEDNÁROVÁ DÍTĚTOVÁ, Lucia et al. Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku : analýza. 1. vydanie. Bratislava : Republiková únia zamestnávateľov, [2021]. 102 s. Available on Internet: <https://www.ruzsr.sk/media/e5cec396-eadc-477a-8129-ea8802226211.pdf>
  electonic book

  electonic book

 3. HRNČIAR, Michal. Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby a jej ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou priebežnej správy č. 12 : prílohy k priebežnej správe č. 12 Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2021. [126 s.]. NFP312031V679. Available on Internet: <https://www.employment.gov.sk/files/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadene-inovacie/vystupy-np-sektorovo-riadene-inovacie/prilohy-k-priebeznej-sprave-c-12.zip>
  electonic book

  electonic book

 4. HRNČIAR, Michal. Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a jej ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou priebežnej správy č. 11 : prílohy k priebežnej správe č. 11 sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2021. [118 s.]. NFP312031V679. Available on Internet: <https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadenymi-inovaciami-efektivnemu-trhu-prace/>
  electonic book

  electonic book

 5. HRNČIAR, Michal. Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby a jej ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou priebežnej správy č. 10 : prílohy k priebežnej správe č. 10 sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2021. [170 s.]. NFP312031V679. Available on Internet: <https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadenymi-inovaciami-efektivnemu-trhu-prace/>
  electonic book

  electonic book

 6. HRNČIAR, Michal. Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby a jej ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou priebežnej správy č. 8 : prílohy k priebežnej správe č. 8 sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2021. [141 s.]. NFP312031V679. Available on Internet: <https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadenymi-inovaciami-efektivnemu-trhu-prace/>
  electonic book

  electonic book

 7. HRNČIAR, Michal. Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby a jej ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou priebežnej správy č. 11 : prílohy k priebežnej správe č. 11 sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2021. [107 s.]. NFP312031V679. Available on Internet: <https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadenymi-inovaciami-efektivnemu-trhu-prace/>
  electonic book

  electonic book

 8. HRNČIAR, Michal. Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a jej ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou priebežnej správy č. 10 : prílohy k priebežnej správe č. 10 sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2021. [168 s.]. NFP312031V679. Available on Internet: <https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadenymi-inovaciami-efektivnemu-trhu-prace/>
  electonic book

  electonic book

 9. HRNČIAR, Michal. Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a jej ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou priebežnej správy č. 12 : prílohy k priebežnej správe č. 12 sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2021. [91 s.]. NFP312031V679. Available on Internet: <https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadenymi-inovaciami-efektivnemu-trhu-prace/>
  electonic book

  electonic book

 10. HRNČIAR, Michal. Informácia o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a jej ďalších úlohách pri realizácii národného projektu SRI v súvislosti s prípravou priebežnej správy č. 9 : prílohy k priebežnej správe č. 9 sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 2021. [115 s.]. NFP312031V679. Available on Internet: <https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadenymi-inovaciami-efektivnemu-trhu-prace/>
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.