Search results

 1. BIELESZOVÁ, Dušana. Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 2, s. 9-13.
  article

  article

 2. Dvadsať rokov činnosti. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1335-9266, 2014, roč. 18, č. 8-9, s. 10-11.
  article

  article

 3. Vznikla nová lobistická skupina: SAMO. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1335-9266, 2014, roč. 18, č. 8-9, s. 9.
  article

  article

 4. MESRŠMÍD, Jaroslav. A je zde globální spolupráce pojišťoven. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2013. ISSN 0862-6162, 2013, č. 31, s. 3-4. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0178906/archiv-pojistne-rozpravy-2013-31.pdf>
  article

  article

 5. KAPOUN, Jan. Lockheed Martin Corporation. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 0026-8720, Červenec 2011, roč. 46, č. 7, s. 74-78. Available on Internet: <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-52417020-lockheed-martin-corporation>
  article

  article

 6. KAPOUN, Jan. McDonald's corporation. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 0026-8720, květen 2011, roč. 46, č. 5, s. 75-79.
  article

  article

 7. STRAPÁČ, Peter. Občianske združenie. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7523, 2011, roč. 4, č. 6, s. 19-23.
  article

  article

 8. SYROVÁTKOVÁ, Jaroslava. Hospodářská komora České republiky. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2004. ISSN 1212-3609, 2004, roč. 7, č. 1, s. 96-100.
  article

  article

 9. Komora musí zostať hlasom biznisu. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. Člen svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones - Handelsblatt. - Bratislava : Ecopress, 2003. ISSN 1335-4701, 29. júla 2003, roč. 11, č. 144, s. 1,18.
  article

  article

 10. BAŤO, Rado - SEDLÁK, Miro - VELECKÝ, Milan. Stavovské komory. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2002. ISSN 1335-0684, 3. októbra 2002, roč. 12, č. 40, s. 26-31.
  article

  article