Search results

 1. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK. 12x ročne. ISSN 1336-8117. Available on Internet: http://web.sopk.sk/download.php?sekcia=151
  journal

  journal

 2. 2.est

  est : Európa - Slovensko - Taliansko. Bratislava : Taliansko-Slovenská obchodná komora. 1x ročne
  journal

  journal

 3. Quality of Sheffield and South Yorkshire. Sheffield : Chamber of Commerce. Obmesačník
  journal

  journal

 4. Infocorp : informatívny mesačník o správe obchodných spoločností. Bratislava : INEKO. mesačník. Available on Internet: http://www.ineko.sk
  journal

  journal

 5. Points Communs. Paris Cedex 06 : Chambre do Commerce et d'Industrie de Paris. 3x ročne
  journal

  journal

 6. Rozmach : hospodářský týdeník československých obchodních komor. Praha : Čsl. obchodní komora. Týždenník
  journal

  journal