Search results

 1. FLATTERS, Paul - WILLMOTT, Michael. Ako budú vyzerať trhy po recesii ? : Predpokladané trendy v správaní zákazníkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 6-9.
  article

  article

 2. TÓTH, Peter - VAĽKOVÁ, Katarína. Wage rigidities and jobless recovery in Slovakia: new survey evidence. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Apríl 2016, roč. 24, č. 2, s. 27-31.
  article

  article

 3. MAZUREK, Jiří. The Evaluation of recession magnitudes in EU countries during the great recession 2008 - 2010. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 3, s. 231-244.
  article

  article

 4. MALINA, Anna - MIERZWA, Dorota. Research [of] the influence of the global crisis on the economic stability of the Central and Eastern Europe countries. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 87-101.
  article

  article

 5. BALCAR, Jiří - GOTTVALD, Jaromír. Wage determinants and economic crisis 2008-2014: evidence from the Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 1, s. 3-21.
  article

  article

 6. ČERNÝ, Hynek. Příčiny a rozdělení finančních krizí. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 2, s. 1-7.
  article

  article

 7. ŠTEKLÁČ, Jiří. Politicko-ekonomické varianty vyhlazování hospodářského cyklu v soudobých úvěrových ekonomikách. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 1, s. 3-31.
  article

  article

 8. MANDEL, Martin - TOMŠÍK, Vladimír. Dynamika a rovnováha úspor, investic a úvěru v hospodářském cyklu: příklad České republiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 1, s. 32-56.
  article

  article

 9. HANZLÍKOVÁ, Helena. Ekonomická krize: příčiny a důsledky, výhled do budoucnosti. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 2, s. 40-50. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0205559/2015_02_sets.pdf>
  article

  article

 10. Kríza pre priveľa peňazí. In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2015. ISSN 1338-2527, 2015, roč. 5, č. Špeciálne vyd., s. 10-14.
  article

  article