Search results

  1. Kauzálne modely inovácií procesov MSP počas hospodárskej recesie. Vedecký workshop. Kauzálne modely inovácií procesov MSP počas hospodárskej recesie : [zborník] z vedeckého workshopu k riešeniu projektu VEGA č. 1/0425/10 : doba riešenia 2010 - 2011 : [Košice] 21. 11. 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [128 s.]. VEGA 1/0425/10. ISBN 978-80-225-3359-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
    electonic book

    electonic book