Search results

 1. 2009 ,Č. 1-12. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 12x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2008 ,Č. 1-12. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 12x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. 2007 ,Č. 1-12. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007. 12x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2006 ,Č. 1-12. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2006. 12x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2005 ,Č. 1-12. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2005. 12x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2004 ,Č. 1-12. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2004. 12x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2003 ,Č. 1-12. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2003. 12x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. 2002 ,Č. 1-12. Konjunkturálne prieskumy : priemysel. Stavebníctvo. Obchod. Služby. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2002. 12x ročne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 1990 ,Nr.803-814, 816, 818-827. Konjunktur von Morgen. Hamburg : Institut für Wirtschaftsforschung, 1990. 1 zv. bez periodicity. ISSN 0023-3439 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 1989 ,Nr.778-802. Konjunktur von Morgen. Hamburg : Institut für Wirtschaftsforschung, 1989. 1 zv. bez periodicity [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal