Search results

 1. JANKECH, Jozef. Prístupy k fiškálnej konsolidácii : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2017. 136 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ŠIPIKAL, Miroslav - PISÁR, Peter. Regionálna a sektorová dimenzia podpory inovácií zo zdrojov Európskej únie. Recenzenti: Milan Buček, Mária Rostášová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 125 s. [8,51 AH]. VEGA 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4460-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. POBUDOVÁ, Daniela. Fiškálna kapacita - je potrebná alebo zbytočná? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 22-23.
  article

  article

 4. HUDCOVSKÝ, Martin. Dobiehanie eurofondov pomohlo naštartovať slovenské investície v roku 2015. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 3-4.
  article

  article

 5. FIFEKOVÁ, Elena. Máta deindustrializácia rovnako krajiny V4 ako vyspelejšie štáty Európskej únie? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 7-9.
  article

  article

 6. LÁBAJ, Martin - STRACOVÁ, Erika. Prečo je spracovateľský priemysel dôležitý? Čo nevidíme v štatistikách... In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 10-12.
  article

  article

 7. Economic policy in a dynamic environment. Joint annual meeting. Economic policy in a dynamic environment : book of abstracts : joint annual meeting of the Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association (NOeG-SEA 2016) in cooperation with the University of Economics in Bratislava : Bratislava, may 27-28, 2016 [elektronický zdroj]. Editors: Martin Kahanec ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : EKONÓM, 2016. online [54 s., 4,92 AH]. ISBN 978-80-225-4247-0.
  electonic book

  electonic book

 8. PAVELKA, Ľuboš - KRCHNÁK, Peter - ASLANYAN, Sergey. Infuence of the financial and economic crisis on the development of macroeconomic parameters of economies in the Czech Republic, Slovakia and Austria since 2008 till 2015. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 4, s. 420-438. VEGA 1/0550/14.
  article

  article

 9. KALIŠ, Richard. Automatizácia pracovnej sily na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 13-15.
  article

  article

 10. PETRÍKOVÁ, Kristína. Elektromobily u nás a v rámci V4: prinesú čistejšie ovzdušie? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 3-4.
  article

  article