Search results

 1. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 155 s. [7,93 AH]. ISBN 978-80-8168-909-3. [Copy count : 16, currently available 2, at library only 2, Length of Reservation Line 7]
  book

  book

 2. FUTÓ, Gilbert. Teória spoločenskej zmluvy v kontexte amerického osvietenstva. In Filozofia a kultúra. Vedecká konferencia. Filozofia a kultúra : zborník z vedeckej konferencie : 20. január 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4360-6, s. 34-43.
  article

  article

 3. SURMA, Liudmila. Mediation is an effective way of resolving disputes. In Revista Moldoveneascã de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. - Kišinev : RMDIRI, 2017. ISSN 1857-1999, 2017, vol. 12, nr. 1, s. 93-99 online.
  article

  article

 4. POPELKOVÁ, Ingrid. Interkulturalität und Recht. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit : Stellungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 143-150.
  article

  article

 5. SENEŠI, Norbert. Nedostatky v právnej úprave definície závislých osôb a jej konzekvencie. In Mladá veda AIESA 2016 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2016 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 9. medzinárodná vedecká konferencia : 11. november 2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4306-4, s. 54-62 CD-ROM. V-14-035-00 (2014-2016).
  article

  article

 6. SURMA, Liudmila. Možnosti a výhody mediácie. In Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4312-5, s. 81-85.
  article

  article

 7. KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Súčasný stav menšinovej politiky v Poľsku. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 693-699 online.
  article

  article

 8. SURMA, Liudmila. Mediation and court. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 1009-1014 online.
  article

  article

 9. MAGUROVÁ, Hana. [ Sub-Specie aeternitatis - Život a dielo profesora Jána Švidroňa]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 2, s. 162-163. Recenzia na: Sub specie aeternitatis - Život a dielo profesora Jána Švidroňa / Kropaj,M. ; Kropajová, M. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. - ISBN 978-80-89019-30-4.
  article

  article

 10. JANUBOVÁ, Barbora. Štrukturálne a osobné násilie v Južnej Amerike. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 512-525 online.
  article

  article