Search results

 1. 2014 ,no. February. Hitotsubashi journal of law and politics. Tokyo : Hitotsubashi University, 2014. 1x ročne. ISSN 0073-2796 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2014 ,č. 1-6. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2014. 6x ročne. ISSN 0032-6984 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. 2014 ,č. 1-12. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 12x ročne. ISSN 1337-7523 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2014 ,č. 1-30. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2014. vychádza nepravidelne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2014 ,č. 31-60. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2014. vychádza nepravidelne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2014 ,č. 61-90. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2014. vychádza nepravidelne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 7. 2014 ,č. 91-118. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2014. vychádza nepravidelne [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. 2014 ,č. 1. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. 2x ročne. ISSN 1336-6912 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 2013 ,no. February. Hitotsubashi journal of law and politics. Tokyo : Hitotsubashi University, 2013. 1x ročne. ISSN 0073-2796 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 2013 ,č. 1-6. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 6x ročne. ISSN 0032-6984 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal