Search results

 1. ŠUCHA, Matej. V zákazníckom rozhodovaní netreba vždy hľadať logiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. januára 2016, roč. 26, č. 3, s. 40-41.
  article

  article

 2. Spotrebiteľská atmosféra sa v júli zotavila len mierne. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 9-10, č. 31, (2016.
  article

  article

 3. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Obchodníci by mali so seniormi počítať. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 9-10, č. 31, (2016.
  article

  article

 4. JAROŠOVÁ, Jana. Čo ovplyvňuje naše rozhodovanie? In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 9, s. 69-70.
  article

  article

 5. MIČUDOVÁ, Tatiana. Spotrebiteľské spory podľa nového Civilného sporového poriadku. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 11, s. 29-33.
  article

  article

 6. GUPTA, Nitin. Measuring consumer acculturation – discussion on a prospective approach. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 2, s. 33-41.
  article

  article

 7. ŠTRACHOŇ, Peter. [Referenčný rámec spotrebiteľa naprieč kultúrami]. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 1, s. 60-61. Recenzia na: Referenčný rámec spotrebiteľa naprieč kultúrami / Peter Štetka, Štefan Majtán ; recenzenti: Miroslava Szarková, Peter Štarchoň. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-4010-0.
  article

  article

 8. KRAUSZ, Táňa. Otvoria sa nám nové trhy. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 1, s. 22-23.
  article

  article

 9. NEUMANN, Pavel. POPAI day 2015: nákup by mal byť predovšetkým zážitkom. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, január-február 2016, roč. 6, č. 27, s. 22-23.
  article

  article

 10. BOBÁŇ, Václav. Slovenskí spotrebitelia stále nevyužívajú všetky svoje práva. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 4, s. 60-61.
  article

  article