Search results

 1. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. II. Reviewers: Petr Suchánek, Grisáková Norika. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 87 s. ISBN 978-80-210-9756-8.
  book

  book

 2. MUTHOVÁ, Nikoleta. Preferencie spotrebiteľov v spotrebe kolektívnych statkov : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Beáta Mikušová Meričková. Banská Bystrica, 2019. 42 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 3. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. I. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. CD-ROM 74 s. ISBN 978-80-210-9500-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. KOUDELKA, Jan. Spotřebitelé a marketing. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2018. 354 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-693-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. SOLOMON, Michael R. Consumer Behavior : Buying, Having, and Being. 12th Edition. Hoboken : Pearson, 2017. 601 s. ISBN 978-0-13-413025-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. SOLOMON, Michael R. Konsumentenverhalten. Übersetzung: Ute Schulz ... [et al.]. 11. aktualisierte Auflage. Hallbergmoos : PEARSON, 2016. 501 s. Always Learning. ISBN 978-3-86894-256-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Súčasný vývoj spotrebiteľských trendov v kontexte modifikácií medzinárodných marketingových stratégií firiem : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2014. 184 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. RIVAS, Javier Alonso - ESTEBAN, Ildefonso Grande. Comportamiento del consumidor : decisiones y estrategia de marketing. 7. ed., revisada y actualiz. Madrid : ESIC Editorial, 2013. 504 s. ISBN 978-84-7356-893-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. ONDŘEJ, Jan. Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele : ekonomické, právní a sociální aspekty. Praha : C. H. Beck, 2013. xvi, 365 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-446-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture : History, Theory and Politics. London : SAGE, 2013. 237 s. ISBN 978-1-4129-1181-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book