Search results

Records found: 117  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000243 xcla^"
 1. BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína. Geographical patterns in the intra-european migration before and after eastern enlargement: The connectivity approach. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-30.
  article

  article

 2. FIALA, Ján et al. Value perception in ultimatum game: a blinded randomized trial. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 6, s. 519-538.
  article

  article

 3. JANÁKOVÁ, Hana - MAGDOLEN, Ľuboš. Vyhodnotenie prieskumu prostredníctvom fuzzy množín. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 44-52.
  article

  article

 4. PEREGRIN, Stanislav - JABLONSKÝ, Josef. Application of the analytic network process in the area employee selection. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2015. ISSN 1338-0494, 2015, roč. 7, č. 1, s. 5-15.
  article

  article

 5. DOLINSKÝ, Martin - MAIER, Stephan. Market-based approach in shift from linear economy towards circular economy supported by game theory analysis. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. ISSN 1338-4465, 2015, vol. 5, no. 2, s. 26-36.
  article

  article

 6. KUBÁK, Matúš et al. Kvantitatívny pohľad na vplyv asymetrickej informácie na teóriu dôvery a teóriu reciprocity. - Registrovaný: Scopus. In Sociální studia. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISSN 1214-813X, 2015, roč. 12, č. 4, s. 31-56.
  article

  article

 7. PEREGRIN, Stanislav - JABLONSKÝ, Josef. Analytický hierarchický proces a vážené agregačné metódy ako nástroje skupinového rozhodovania v manažmente spoločnosti. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISSN 1804-3682, 2015, roč. 6, č. 3, s. 177-189.
  article

  article

 8. KUBIŠOVÁ, Andrea. Úloha lineárního programování při intervalově zadaných kapacitách vlastních omezení. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISSN 1804-3682, 2015, roč. 6, č. 4, s. 68-84.
  article

  article

 9. CHAJDIAK, Jozef. Viackriteriálne usporiadanie - meranie inovácie. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 5, s. 15-22.
  article

  article

 10. KOČIŠOVÁ, Kristína. Viackriteriálne hodnotenie hypotekárnych úverov. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2014. ISSN 1338-6468, 2014, č. 2, s. 49-65.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.