Search results

Records found: 220  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000243 xpca^"
 1. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia - KUNCOVÁ, Martina. Modely priestorovej konkurencie. Recenzovali: Miroslava Jánošová, Martin Dlouhý. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2022. 113 s. [6,96 AH]. ISBN 978-80-974443-2-7.
  book

  book

 2. ČIČKOVÁ, Zuzana et al. Vybrané aplikácie teórie hier. Recenzovali: Ivan Brezina, Martin Dlouhý. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. 182 s. [9,21 AH]. VEGA 1/0351/17. ISBN 978-80-89962-46-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. PÁLEŠ, Michal. Jazyk R pre aktuárov. Recenzenti: Gábor Szücs, František Slaninka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. 349 s. [13,28 AH]. VEGA 1/0120//18, VEGA 1/0647/19, KEGA 021EU-4/2019. ISBN 978-80-89962-26-6. [Copy count : 21, currently available 12, at library only 2]
  book

  book

 4. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu II. Recenzenti: Petr Fiala, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. [134 s.] [6,70 AH]. ISBN 978-80-89962-28-0. [Copy count : 10, currently available 4, at library only 3]
  book

  book

 5. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu I. Recenzenti: Michaela Chocholatá, Josef Jablonský. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. [170 s.] [8,50 AH]. ISBN 978-80-89962-17-4. [Copy count : 10, currently available 5, at library only 3]
  book

  book

 6. PINDA, Martin. Riadenie rizika bonus-malus systémom : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Fecenko. Bratislava, 2017. 98 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. GEŽÍK, Pavel - DOMONKOS, Tomáš - BABEJ, Andrej. Mutual debt compensation as a minimization problem. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII : proceedings of the [18th] international scientific conference : 25th may - 27th may 2016, Vrátna, Slovakia. - Bratislava : Letra Interactive, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, s. 114-118.
  article

  article

 8. MIKLOŠÍK, Andrej - DAŇO, Ferdinand. Search Engine Optimisation and Google Answer Box. - Registrovaný: Web of Science. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. ISSN 1338-130X, 2016, vol. 7, no. 1, pp. 82-91 online. 2015-PSD-PAV-01.
  article

  article

 9. MIERESOVÁ, Lucia. Riešenie viackriteriálnych okružných úloh na báze iteračných metód : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2016. 93 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. MIHALECHOVÁ, Jana. Modelovanie rizika dlhovekosti v súvislosti s II. pilierom dôchodkového zabezpečenia : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2016. 100 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.