Search results

  1. Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy [elektronický zdroj]. 1st ed. Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. online [102 s.]. ISBN 978-989-20-8021-5.
    electonic book

    electonic book

  2. Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach. Medzinárodná konferencia. Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach : zborník príspevkov : 3. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov : Trnava 27. september 2010 [elektronický zdroj]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-8082-400-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    electonic book

    electonic book