Search results

 1. SEKELSKÝ, Lukáš et al. Skvalitnenie darcovstva : pre národnú transfúznu službu SR. Recenzenti: Adam Kalužay, Jiří Špalek. 1. vydanie. Bratislava, [2019]. 18 s.
  book

  book

 2. HORVÁTOVÁ, Diana. Zlepšovanie procesov monitorovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo vybranom zdravotníckom zariadení : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2019. 120 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. GSCHWANDTNER, Michael - FENDEKOVÁ, Eleonora. Impact of regulation on medical device producers : monograph. Recenzenti/Reviewers: Anita Romanová, Karol Achimský, Petr Fiala. 1st edition. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 111 s. [5,6 AH]. ISBN 978-80-89553-53-2.
  book

  book

 4. ŽÁK, Štefan et al. Mobilné zdravotníctvo z pohľadu rozhodovania spotrebiteľa. Recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Viera Kubičková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 97 s. [5,67 AH]. VEGA 1/0637/17. ISBN 978-80-225-4594-5. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 5. HAJDUOVÁ, Zuzana - BOSÁKOVÁ, Lucia - TKÁČ, Michal. Horizont 2020 : [report]. 1. vyd. Bratislava, 2017. [4 s.].
  book

  book

 6. VALAČAI, Peter. Hľadanie príležitosti pre šetrné inovácie v oblasti liečby depresie. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 1090-1098 online.
  article

  article

 7. PETRUŠKA, Igor - HORVÁTOVÁ, Diana. Analysis of health care expenditure by function in EU. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 174 CD-ROM.
  article

  article

 8. MEGYESIOVÁ, Silvia - LIESKOVSKÁ, Vanda. Development of the socio-economic characteristics and standardised death rates of the European Union member states. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2016, vol. 11, no. 8, pp. 1581-1593 online.
  article

  article

 9. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Premenné modelov DEA pre hodnotenie efektívnosti v zdravotníctve. In PhDWorks a STEP. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks a workshopu STEP : Košice, 8. november 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4350-7, s. 64-70 CD-ROM. I-16-104-00.
  article

  article

 10. PETRUŠKA, Igor - HORVÁTHOVÁ, Diana. A comparison of sources healthcare financing in EU and selected countries. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 100-107 CD-ROM.
  article

  article