Search results

 1. ŠTEFAŇÁK, Peter. Udržateľný rozvoj v kúpeľníctve : dizertačná práca. Školiteľ: Vojtech Kollár. Bratislava, 2012. 162 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ELIAŠOVÁ, Darina. Vývoj slovenského kúpeľníctva v rokoch 1945-2008 : habilitačná práca. Bratislava, 2009. 157 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Pharmacogenetics: opportunities and challenges for health innovation. Paris : OECD, 2009. 131 s. ISBN 978-92-64-07679-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Pharmaceutical pricing policies in a global market. Paris : OECD, 2008. 215 s. OECD health policy studies. ISBN 978-92-64-04414-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. METYŠ, Karel - BALOG, Peter. Marketing ve farmacii. Praha : Grada Publishing, 2006. 208 s. Avicenum. ISBN 80-247-0830-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Liečivé vody a kúpele na Slovensku. Bratislava : Media Svatava, 2006. 159 s. ISBN 80-969-210-2-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. O'BRIEN, Kate. Spa style Asia - Pacific : therapies, cuisines, spas. London : Thames & Hudson, 2006. 263 s. ISBN 0-500-28620-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. VAN DER MEULEN, David - O'BRIEN, Kate. Spa style Arabia : therapies, cuisines, spas. London : Thames & Hudson, 2006. 191 s. ISBN 0-500-28621-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. Slovenská republika. Harmanec : VKÚ, 2004. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. LEE, Ginger. Spa Style Europe : therapies, cuisines, spas. London : Thames & Hudson, 2004. 228 s. ISBN 0-500-28481-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book