Search results

 1. KADVANOVÁ, Katarína. The future of nuclear energy in Japan. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 404-411 CD-ROM.
  article

  article

 2. ADAŠKOVÁ, Daša - ZUBRO, Tetyana. Strategic and economic aspects of a military nuclear programme. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 9, pp. 99-107.
  article

  article

 3. ADAŠKOVÁ, Daša. Nukleárna diplomacia s Iránom. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 9-17 CD-ROM.
  article

  article

 4. ADAŠKOVÁ, Daša. Dočasná nukleárna dohoda s Iránom a jej dopady na regionálnu bezpečnosť. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 7-15 CD-ROM.
  article

  article

 5. KUNYCHKA, Mykhaylo. Ukrajinsko-ruské vzťahy v oblasti jadrovej energetiky. In Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3559-5, s. 278-285.
  article

  article

 6. KOZHABAYEVA, Aisulu. Perspektívy rozvoja atómovej energetiky Kazachstanu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 31. máj 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 298-308.
  article

  article

 7. RUŽEKOVÁ, Viera. Jadrová energia a jej postavenie v strategických zámeroch EÚ. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, [S. 1-13]. VEGA 1/0771/10.
  article

  article

 8. GAJARSKÁ, Eva. Národný jadrový fond. In Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2868-9, s. 26-35.
  article

  article

 9. WOLTEMAR, Richard. Nízko-uhlíková ekonomika - jadrová energia ako riešenie. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín Scientific journal. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. ISSN 1336-3727, 2007, roč. 5, č. 1, s. 149-153.
  article

  article