Search results

 1. ŽIKAVSKÝ, Peter. Premeny vodného diela Gabčíkovo a zamestnanosť. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 7-8, s. 25-29.
  article

  article

 2. KRNO, Ľuboš. Povodeň na Dunaji 1965 a súčasnosť. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 7-11.
  article

  article

 3. KRNO, Ľuboš. Liptovská Mara už 40 rokov chráni Liptov i Považie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 4-6.
  article

  article

 4. POÓROVÁ, Jana - ŠKODA, Peter. Dunaj opäť oslavoval. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 16-18.
  article

  article

 5. JANDORA, Jan - ŘÍHA, Jaromír. Vymezení rozsahu zvláštní povodně a odhad jejich dopadů. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 23-28.
  article

  article

 6. JURÍK, Ľuboš - HÚSKA, Dušan - PARILÁKOVÁ, Klaudia. Malé vodné nádrže - nové úlohy v budúcnosti? In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 28-31.
  article

  article

 7. LEŠKOVÁ, Danica. POVAPSYS - Povodňový varovný a predpovedný systém. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. mimoriadne vydanie, s. 5-9.
  article

  article

 8. HÉTHARŠI, Július. O Suezskom prieplave. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, 2014, roč. 57, č. 5-6, s. 34-35.
  article

  article

 9. KRNO, Ľuboš. Rok lokálnych povodní. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, 2014, roč. 57, č. 9-10, s. 17-20.
  article

  article

 10. BÍROVÁ, Michaela - WENDLOVÁ, Valéria. Katastrofálna povodeň v balkánskej časti povodia Dunaja v máji 2014 a varovanie EFAS. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, 2014, roč. 57, č. 9-10, s. 26-28.
  article

  article