Search results

 1. Danubius Magnus - Gabčíkovo. 1. vyd. Bratislava : T.R.T. Médium, 1993. [100] s. ISBN 80-88767-02-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 2. Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros : Stupeň Gabčíkovo. Energetická časť. 1. vyd. Bratislava : Gora, 1990. 58 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 3. Výchova vodohospodárskych kádrov : Seminár. 1. vyd. Bratislava : Dom techn. ČSVTS, 1988. 95 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 4. Gidroenergetika v stranach-členach SEV : Opyt sotrudničestva. 1. izd. Moskva : Sovet ekon. vzaimopomošči, 1988. 58 s. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 5. BROŽA, Vojtěch. Vodní hospodářství a vodní stavby. 1. vyd. Praha : Stát. nakl. techn. lit., 1988. 195 s. [Copy count : 3, currently available 3, at library only 0]
  book

  book

 6. Zborník práce a štúdie 108 109 110 : Výskumný ústav vodného hospodárstva. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre racionálnu výživu, 1985. 187 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. Komplexné riešenie úprav tokov v podmienkach podnikov povodí : zborník prednášok : Piešťany 27.-29.10.1981. Žilina : Dom techniky ČSVTS, 1981. 178 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. Zborník práce a štúdie 101 102 103 104 : Výskumný ústav vodného hospodárstva. Bratislava : Príroda, 1981. 273 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. Zborník veda a výskum praxi 67 68 69 : Výskumný ústav vodného hospodárstva. Bratislava : Príroda, 1981. 292 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. Vodné diela na Dunaji a ich dôsledky na lesné hospodárstvo : sprievodca po exkurznej trase konferencie : Komárno, 26. - 27. 9. 1979. Žilina : Dom techniky ČSVTS, 1979. 8 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book