Search results

Records found: 1266  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000289 xkni^"
 1. KURATKO, Donald F. Entrepreneurship : Theory, Process, Practice. 12th Edition. Boston : Cengage, 2024. 462 s. ISBN 978-0-357-89950-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. MIC – VIS, 2022. International Multidisciplinary Scientific Conference. Preserving, Evaluating and Developing the Mediterranean : 4th International Multidisciplinary Scientific Mediterranean Island Conference MIC – Vis 2022, Island of Vis, Croatia, September 14-17, 2022. 1st Edition. Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' University, 2023. 617 s. ISBN 978-953-8404-20-7.
  book

  book

 3. European Forum of Entrepreneurship 2023. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2023 : "Business Environment in a Whirlwind of Turbulent Changes“ : Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Prague, 2023. 1st Edition. Praha : NEWTON College, 2023. 334 s. ISBN 978-80-87325-68-1.
  electonic book

  electonic book

 4. REPISKÁ, Radka. Modely environmentálnej ekonómie a ich využitie v rozhodovaní firiem : dizertačná práca. Školiteľ: Nora Grisáková. Bratislava, 2023. 164 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. PROCHÁZKA, Peter. Efektívna podpora rozhodovania s využitím rozsiahlych súborov údajov (big data) : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Mišút. Bratislava, 2023. 106 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : 23th International Joint Conference, 18 - 19 May 2023, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovak Republic : Book of Abstracts . Reviewers: Jarolím Antal, Eduard Baumöhl ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 51 s. ISBN 978-80-225-5065-9.
  electonic book

  electonic book

 7. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management. XIX. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management - Plovdiv / Bulgaria. 1st Edition. Plovdiv : University of Agribusiness and Rural Development ; Prilep : University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics, 2023. 1013 s. ISBN 978-619-203-339-2.
  electonic book

  electonic book

 8. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management. XX. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management - Ohrid / Republic of North Macedonia. 1st Edition. Plovdiv : University of Agribusiness and Rural Development ; Prilep : University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics ; Mitrovica : University "Isa Boletini"- Mitrovica, Faculty of Economics, 2023. 715 s. ISBN 978-9989-695-77-3.
  electonic book

  electonic book

 9. KONEČNÝ, Michal. Výskum vybraných ekonomicky významných faktorov podnikovej reputácie : dizertačná práca. Školiteľ: František Pollák. Bratislava, 2023. 113 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. VILÁGI, Róbert. Výskum udržateľných foriem rozvoja podnikovej reputácie : dizertačná práca. Školiteľ: František Pollák. Bratislava, 2023. 118 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.