Search results

Records found: 1513  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000289 xpca^"
 1. Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch : zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura ; recenzenti: Ferenc Bakó, Andrea Bencsik ... [et al.]. 1. vydání. Praha : Panevropská univerzita, 2023. 156 s. [9,48 AH]. GAAA/2022/16. ISBN 978-80-86847-94-8.
  book

  book

 2. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 23th International Joint Conference, 18 - 19 May 2023, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovak Republic. Compiled by: Ivan Hlavatý ; reviewers: Jarolím Antal, Eduard Baumöhl ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 289 s. [21,72 AH]. ISBN 978-80-225-5064-2.
  electonic book

  electonic book

 3. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania. Vedecký seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Jozef Lukáč, Stanislav Rudý ; recenzenti: Šárka Vilamová, Peter Gallo. 1. vydanie. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. 90 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-225-5101-4.
  electonic book

  electonic book

 4. MOKOŠOVÁ, Daša - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - DYCZKOWSKA, Joanna. The Impact of COVID-19 Pandemic on Economics, Accounting Practice, Research and Quality of Education in the Slovak Republic: Lessons Learnt. Reviewer: Marek Masztalerz. 1st Edition. Wroclaw : Publishing House of the Wroclaw University of Economics and Business, 2023. 161 s. [12,75 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-83-67400-62-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023 : 19th October 2023, Bratislava, Slovak Republic. Editorial and Compilation Works: Radka Lešková ; scientific Reviewers: Štefan Majtán, Mojmír Kokles. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 516 s. [48,69 AH]. ISBN 978-80-225-5058-1.
  electonic book

  electonic book

 6. CHOMOVÁ, Katarína. Spoločenská zodpovednosť firiem : smerovanie firiem k udržateľnej budúcnosti. Recenzenti: Barbora Paholková, Radoslav Mizera. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 213 s. [7,32 AH]. VEGA 1/0398/22. ISBN 978-80-225-5033-8. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 3]
  Spoločenská zodpovednosť firiem

  book

 7. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Financial Health of Companies Operating in the Retail Trade and Service Sectors in the Slovak Republic. Reviewers: Peter Markovič, Anna Šlosárová. 1st Edition. Bratislava : Letra Edu, 2022. 232 s. [11,25 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-974180-7-6.
  book

  book

 8. Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19. Zostavovateľka/editor: Miriama Blahušiaková ; recenzenti/reviewers: Renáta Pakšiová, Miloš Sklenka, Tatiana Šoltésová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 58 s. [5,01 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-89962-95-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Medzisektorové dimenzie podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu I. Jakub Kintler a kolektív, redakčné a zostaviteľské práce: Mária Kmety Barteková, Katarína Remeňová ; vedeckí recenzenti: Ľudomír Šlahor, Štefan Majtán. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. CD-ROM 131 s. [9,09 AH]. VEGA 1/0582/22. ISBN 978-80-7556-127-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. KUFELOVÁ, Iveta - GRISÁKOVÁ, Nora - ŠTETKA, Peter. Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Trsťanská, Róbert Šlosár. 2. doplnené a rozšírené vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. 154 s. [11,16 AH]. VEGA 1/0646/20. ISBN 978-80-7556-115-2.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.