Search results

 1. THEODOULIDES, Lenka. Reflective Leadership : a Process-Relational Approach to Enhance Organizational Change. Reviewers: Lara Jelec, Marian Šuplata, Ján Šebo. 1. Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 155 s. Studia oeconomica, 58. ISBN 978-80-557-1389-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 2. GALOVSKÁ, Marcela. Zmeny v manažérskych funkciách v dôsledku globálnej hospodárskej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2018. 118 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 5. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 204 s. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 4. Global Leadership. 3rd Edition. New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2018. 414 s. Routledge Global Human Resource Management Series. ISBN 978-1-138-29244-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. SCHROEDER, Roger G. - GOLDSTEIN, Susan Meyer. Operations management in the supply chain : decisions and cases. 7th ed., international student ed. New York : McGraw-Hill Education, 2018. xxi, 500 s. ISBN 978-1-260-08346-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. 1. Edition. Prešov : Bookman, 2018. 874 s. ISBN 978-80-8165-300-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. Gospodarka - Zmiany - Zarządzanie 2018 : Nowoczesne koncepcje zarządzania z: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, (Sosnowiec, Polska). Recenzenci: Helene Kościelniak, Zbigniew Widera. 1. edycja. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018. [185 s.]. ISBN 978-83-66165-08-3.
  book

  book


 8. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Pripravenosť slovenských podnikov na riadenie novej generácie zamestnancov v podmienkach priemyslu 4.0 : habilitačná prednáška : odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 60 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4550-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations. International Scientific-Business Conference. LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations : Conference Proceedings of Fourth International Scientific-Business Conference, December 13, 2018, (Belgrade, Serbia). 1st Edition. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans... [et al.], 2018. online [653 s.]. ISBN 978-86-80194-15-8.
  electonic book

  electonic book


 10. RYBÁROVÁ, Daniela. Využitie stresových techník v manažmente rizika podniku : habilitačná práca. Oponent: Helena Majdúchová... [et al.]. Bratislava, 2017. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book