Search results

 1. ALLAN, Barbara. The No-Nonsense Guide to Leadership, Management and Teamwork. London : Facet Publishing, 2019. 245 s. ISBN 978-1-78330-396-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů : systémovým myšlením k úspěšným projektům. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. International Scientific Symposium. SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings of the 24th International Scientific Symposium, 17th May, 2019, (Subotica, Republic of Serbia). 1st Edition. Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2019. CD-ROM 536 s.
  electonic book

  electonic book

 4. SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. International Scientific Symposium. SM 2019 (Abstracts): Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Abstracts from Proceedings of the 24th International Scientific Symposium, 17th May, 2019, (Subotica, Republic of Serbia). 1st Edition. Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2019. CD-ROM.
  electonic book

  electonic book

 5. Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Michal Adamišin. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 179 s. 1. etapa projektu: Inovatívne prístupy v riadení zdravotníckych organizácií. ISBN 978-80-7556-042-1.
  electonic book

  electonic book

 6. Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Recenzenci: Paweł Rydzewski, Łukasz Skowron. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 115 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-368-7.
  electonic book

  electonic book

 7. Przedsiębiorstwo i rynek. Recenzenci: Andrzej Miszczuk, Wojciech Misztal. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 140 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-367-0.
  electonic book

  electonic book

 8. Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). Edited by: Ivana Prusenovská, Kateřina Stanovská. 1st Edition. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. online 308 s. ISBN 978-80-248-4279-0.
  electonic book

  electonic book

 9. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková (Eds.). 1st Edition. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. online 287 s. ISBN 978-80-244-5543-3.
  electonic book

  electonic book

 10. WATTS, Geoff. Scrummaster Coaching Cards : [Useful Aid]. [S.l.] : [s.n.], [2019]. inspectandadapt.com. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book