Search results

 1. New Trends in Process Control Management. Editors: Bohuslava Mihalčová, Mária Janošková ; reviewers: Katarína Čulková, Dariusz Fatula. 1st Edition. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. 311 s. [15,56 AH]. VEGA 1/0708/14, VEGA 1/0651/18. ISBN 978-80-248-4161-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. Editors: Lenka Štofová and Petra Szaryszová. 1st ed. Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. 582 s. [29,10 AH]. ISBN 978-1-138-05885-9. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  book

  book


 3. Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Redakčné a zostaviteľské práce: Paulína Paprskárová ; vedeckí recenzenti: Juraj Mišún, Jiří Dušek. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. CD-ROM 137 s. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-7556-034-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


 4. Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 384 s. [24,12 AH]. ISBN 978-80-225-4543-3.
  electonic book

  electonic book


 5. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - ČIHOVSKÁ, Viera - PAVLIKOVÁ, Marta. Obchodný manažment : praktikum. Recenzenti: Eva Hanuláková, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 213 s. [11,88 AH]. ISBN 978-80-225-4535-8. [Copy count : 12, currently available 1, at library only 2, Length of Reservation Line 2]
  book

  book


 6. ČIERNIK, Anton - ŠABÍKOVÁ, Ingrid - TURUK, Igor. Finančná kontrola a riadenie v trhovej ekonomike. Recenzenti: Marta Matulčíková, Elena Fetisovová. 1. vydanie. Bratislava : Milliard Media, 2018. 166 s. [8,30 AH]. ISBN 978-80-973017-0-5. [Copy count : 10, currently available 7, at library only 3]
  book

  book


 7. SKORKOVÁ, Zuzana. Organizovanie : prípadové štúdie. Recenzenti: Elena Thomasová, Nadežda Jankelová. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 136 s. [8,60 AH]. ISBN 978-80-225-4526-6. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book


 8. KORČEK, František - BOLEK, Vladimír - BACULÁKOVÁ, Kristína. Koncepčný rámec kybernetickej bezpečnosti v podnikovom manažmente : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, č. I-17-109-00 : doba riešenia 1.5.2017-31.12.2017. Oponenti: Iveta Ondrášová, Lukáš Kintr. 1. vydanie. Bratislava, 2018. 22 s. I-17-109-00.
  book

  book


 9. LJUDVIGOVÁ, Ivana - PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Vodcovstvo : teória a prípadové štúdie. Recenzenti: Emília Papulová, Rudolf Gálik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 247 s. [16,79 AH]. ISBN 978-80-225-4529-7. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book


 10. BELÁS, Jaroslav et al. Firemní management. Recenzenti: Tomáš Klieštik, Elena Fetisovová, Luboš Smrčka. [1. vydání]. Žilina : GEORG, 2018. 288 s. [24,5 AH]. ISBN 978-80-8154-222-0.
  book

  book