Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000318 xpca^"
 1. BLAŽO, Ondrej et al. Štúdia realizovateľnosti zriadenia národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach Slovenskej republiky. Recenzenti: Jozef Moravčík, Silvia Csöböková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 111 s. [6,32 AH]. ISBN 978-80-225-4698-0.
  book

  book

 2. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Measuring efficiency of river transport companies: case of Danube river. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4274-6, s. 16 CD-ROM. I-16-104-00.
  article

  article

 3. DROBCOVÁ, Lenka. Možnosti a príležitosti malých a stredných podnikov pri využívaní Dunaja s aplikáciou na vlastné podnikové stratégie. In Management challenges in the 21st century. Conference. Management challenges in the 21st century : conference proceedings : fostering entrepreneurship: small and medium-sized businesses as pillars of economic growth : Bratislava, april 23, 2014. - Bratislava : School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2014. ISBN 978-80-89306-24-4, s. 147-156. VEGA 1/0550/14.
  article

  article

 4. KMEŤKO, Miroslav - ŠKRINIAR, Pavel. Prečo je dôležité sledovať ukazovateľ prepravy. In HNonline.sk - Spravodajský server Hospodárskych novín. - Bratislava : Ecopress, 2012, 11.5.2012, s. [1-2] online. Available on Internet: <http://investor.hnonline.sk/c1-55767850-preco-je-dolezite-sledovat-ukazovatel-prepravy>
  article

  article

 5. PÁSZTOROVÁ, Janka - OPOLDUSOVÁ, Lenka. Medzinárodná námorná nákladná preprava v období finančno-hospodárskej krízy. In Študentská vedecká odborná činnosť Obchodnej fakulty 2012 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3533-5, s. [1-12].
  article

  article

 6. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Štvrťročná správa IMB dokumentuje nepriaznivý vývoj pirátstva. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 6, s. 42-44.
  article

  article

 7. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Námorný terorizmus. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, December 2010, roč. 5, č. 12, s. 19.
  article

  article

 8. HANSENOVÁ, Heda - HO THI THU HOA. Stará Európa je závislá. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2007. ISSN 1335-2008, november 2007, roč. 12, č. 11.
  article

  article

 9. HANSENOVÁ, Heda - HO THI THU HOA. Slovensko distribuuje Vietnam. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2007. ISSN 1335-2008, november 2007, roč. 12, č. 11.
  article

  article

 10. HO THI THU HOA - HANSENOVÁ, Heda. Inland waterway transport on the Danube river - driving force to foster foreign trade of European landlocked countries - a case of Slovakia. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. ISSN 0572-3043, 2007, roč. 15, č. 3, s. 134-145.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.