Search results

 1. MÜLLEROVÁ, Libuše - KRÁLÍČEK, Vladimír. Auditing pro manažery : aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 206 s. ISBN 978-80-7552-768-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. Guide to Audit Data Analytics. New York : Wiley/AICPA, 2017. 142 s. ISBN 978-1-94549-864-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. KAŠIAROVÁ, Lucia - MAJOROVÁ, Miriam - URBANOVÁ, Terézia. Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 150 s. ISBN 978-80-8168-211-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

  book


 4. PAULOVÁ, Iveta - ŠURINOVÁ, Yulia. Audity kvality. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 103 s. Ekonómia, 482. ISBN 978-80-8168-013-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Audity kvality

  book


 5. MÜLLEROVÁ, Libuše - KRÁLÍČEK, Vladimír. Auditing. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2014. 458 s. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/m2ej5r1pOZ> ISBN 978-80-245-2018-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Auditing

  book


 6. MÜLLEROVÁ, Libuše. Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2013. 175 s. ISBN 978-80-7357-988-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka

  book


 7. SCHRÁNIL, Pavel. Kontrola a audit : (ve finančních institucích, pojišťovnách). 1. vyd. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2010. 69 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-027-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 8. MATEIDES, Alexander - ČIERNA, Helena. Audity v manažérstve kvality. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2009. 134 s. ISBN 978-80-8083-795-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. Osobitná správa č. 6 / 2008 Európskej komisie na obnovu po cunami a hurikáne Mitch : (podľa článku 248 ods. 4 druhého pododseku Zmluvy o ES). Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2008. 40 s. ISBN 978-92-95009-53-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 10. Inteligentná energia v období 2003 až 2006 : osobitná správa č. 7 / 2008 : (podľa článku 248 ods. 4 druhého pododseku Zmluvy o ES). Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2008. 43 s. ISBN 978-92-9207-064-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book