Search results

 1. SOBKOVÁ, Martina. SME friendly aneb jak na to jdou v Asii. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 52-53.
  article

  article

 2. NEJEDLÝ, Tomáš. Komu ide karta v crowdfundingu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 28. januára 2016, roč. 26, č. 4, s. 24-26.
  article

  article

 3. ANDRIEŞ, Alin Marius et al. The Impact of the recent financial crisis on the financing of European SMEs. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 6, s. 539-559.
  article

  article

 4. MICHALAK, Aneta. The Conditions of the cost of capital in the light of theory and practice of corporate management. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 743-749 CD-ROM.
  article

  article

 5. KUCHERENKO, A.V. The Financial engineering in a corporate finance. In Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft. Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz. Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft : sammelwerk der wissenschaftlichen artikel : internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz : 28.12.2016, Nuremberg, Germany. - Nürnberg : Verlag SWG imex, 2016. ISBN 978-617-7214-44-0, pp. 77-80 online.
  article

  article

 6. FÓNADOVÁ, Laura - ŠPALEK, Jiří - HYÁNEK, Vladimír. Changes in revenues structure in Czech non-profit organizations during the financial crises: has the importance of public sources changed? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 7, s. 686-700.
  article

  article

 7. SIRŮČEK, Martin - ČAJKA, Ondřej. Dopady využití rizikového a rozvojového kapitálu na výsledky podniku. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 4, s. 68-80.
  article

  article

 8. PÍŠA, Rudolf. Cenné papíry jako umělecké a sběratelské předměty. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 3, s. 48-49.
  article

  article

 9. BOBÁŇ, Václav. Hypotekárna reforma na Slovensku sa neuskutočnila, upozorňuje špecialista Radoslav Papánek. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 4, s. 20-21.
  article

  article

 10. PARÍZEK, Matúš. Finančná nerovnosť európskych futbalových súťaží – kde hľadať príčiny? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 5, s. 58-59.
  article

  article