Search results

 1. BERK, Jonathan - DEMARZO, Peter. Corporate Finance. 5th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 1181 s. ISBN 978-1292-30415-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. Financing SMEs and Entrepreneurs 2019 : an OECD Scoreboard. Paris : OECD, 2019. 232 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2019_fin_sme_ent-2019-en> ISBN 978-92-64-31277-7. ISSN 2306-5257. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Financing SMEs and Entrepreneurs 2018 : an OECD Scoreboard. Paris : OECD, 2018. 237 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2018_fin_sme_ent-2018-en> ISBN 978-92-64-28956-7. ISSN 2306-5257. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. VINCZEOVÁ, Miroslava. Možnosti financovania malých a stredných podnikov z cudzích zdrojov. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Viktória Bobáková, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 162 s. Studia oeconomica, 59. ISBN 978-80-557-1418-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. ALEXANDER, Jack. Financial Planning & Analysis and Performance Management. Hoboken : Wiley, 2018. 612 s. Wiley Finance Series. ISBN 9781119491484. [Copy count : 11, currently available 6, at library only 2]
  book

  book

 6. CAMPBELL, Philip. A quick start guide to financial forecasting : discover the secret to driving growth, profitability, and cash flow higher. Ashland : Grow and Succeed Publishing, 2017. 216 s. ISBN 978-1-932743-05-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 8th international scientific conference : april 26 - 27, 2017, Zlín, Czech Republic. Editors: Petr Novák, Zuzana Jurigová, Ludmila Kozubíková, Jana Zlámalová. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2017. online [1194 s.]. ISBN 978-80-7454-653-2.
  electonic book

  electonic book

 8. Financing democracy : funding of political parties and election campaigns and the risk of policy capture. Paris : OECD, 2016. 207 s. OECD public governance reviews. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/financing-democracy_9789264249455-en> ISBN 978-92-64-24944-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Financing SMEs and entrepreneurs 2016 : an OECD scoreboard. Paris : OECD, 2016. 490 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2016_fin_sme_ent-2016-en> ISBN 978-92-64-24946-2. ISSN 2306-5257. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - SOLÍK, Ján. 39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom. Recenzenti: Elena Fetisovová, Marián Zajko. 1. vyd. Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. 227 s. Grant a projekt 3/2016 (Financovanie mladých podnikateľov a inovatívnych podnikov ...). ISBN 978-80-972470-0-3. [Copy count : 5, currently available 2, at library only 2]
  39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom

  book