Search results

 1. 2015 ,č. 1-3. Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2015. 3x ročne. ISSN 1335-5813 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 2. 2015 ,no. 1-2. The Review of corporate finance studies. New York : Oxford University Press, 2015. 2x ročne. ISSN 2046-9128 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. 2014 ,č. 1-3. Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2014. 3x ročne. ISSN 1335-5813 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 4. 2014 ,no. 1-2. The Review of corporate finance studies. New York : Oxford University Press, 2014. 2x ročne. ISSN 2046-9128 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2014 ,no. 2. The Review of corporate finance studies. New York : Oxford University Press, 2014. 2x ročne. ISSN 2046-9128 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. 2013 ,č. 1-4. Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2013. 3x ročne. ISSN 1335-5813 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 7. 2013 ,no. 1. The Review of corporate finance studies. New York : Oxford University Press, 2013. 2x ročne. ISSN 2046-9128 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. 2012 ,č. 1-4. Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. 3x ročne. ISSN 1335-5813 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 2012 ,no. 1. The Review of corporate finance studies. New York : Oxford University Press, 2012. 2x ročne. ISSN 2046-9128 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 2011 ,č. 1-4. Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2011. 4x ročne. ISSN 1335-5813 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal