Search results

Records found: 337  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000369 xpca^"
 1. Digitalizácia podnikov a aplikovanie digitálnych technológií v podnikových procesoch : recenzovaný zborník vedeckých statí. Diana Bednarčíková a kolektív ; recenzenti: Vladimír Bolek, Terézia Romanová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 85 s. [4,4 AH]. ISBN 978-80-225-4889-2. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. BOLEK, Vladimír. Informačné technológie a počítačová gramotnosť. Recenzenti: Mojmír Kokles, Janka Chládecká. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. [120 s.] [5,173 AH]. ISBN 978-80-225-4864-9. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 3. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 91 s. [6,23 AH]. ISBN 978-80-225-4725-3.
  book

  book

 4. ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie služieb podnikovej informatiky so zameraním na podniky sieťových odvetví : dizertačná práca. Školiteľ: Mojmír Kokles. Bratislava, 2019. 121 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13.9.2019 Skalica, Slovensko. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 49 s. [3,04 AH]. ISBN 978-80-225-4688-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie IT služieb v kontexte IT Governance. Recenzenti: Róbert Hanák, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 143 s. [9,12 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-225-4639-3. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. ROMANOVÁ, Anita. IT Governance and the Maturity Level of Strategic Alignment with IT. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Rastislav Šupšák. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 80 s. [4,31 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-7598-662-7.
  book

  book

 8. MARKOVIČ, Peter - DORČÁK, Peter - POLLÁK, František. Multimédiá v procese výučby manažérskych predmetov. Recenzenti: Jakub Soviar, Radoslav Delina. 1. vydanie. Prešov : Bookman, s. r. o., 2019. 100 s. [4,8 AH]. KEGA 025EU-4/2017. ISBN 978-80-8165-380-3.
  book

  book

 9. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita. Informatika. Recenzenti: Peter Markovič, Peter Mesároš. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. [245 s.] [11,4 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-40-9. [Copy count : 15, currently available 2, at library only 3]
  Informatika

  book

 10. ROMANOVÁ, Anita. IT Governance and Factors Affecting its Application : In Companies in the Slovak Republic. Reviewers: Miroslav Majtán, Peter Mesároš. 1. Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 143 s. [7,09 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-7598-223-0. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book