Search results

 1. SEDLÁKOVÁ, Iveta - GAJDOŠÍK, Samuel. Identifikácia možností vzniku škody a ušlého zisku pri elektronickom B2B obchodovaní na Slovensku. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 40-46.
  article

  article

 2. KALAŠOVÁ, Jana. Má registrácia do vyhľadávačov stále význam? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014, 2014, roč. 6, č. 1, s. 49-51.
  article

  article

 3. KOŠŤÁL, Daniel. Behať za účtovníčkou už nebude treba. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, júl-august 2013, roč. 18, č. 7-8, s. 25.
  article

  article

 4. DROZD, Marián. Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1335-0897, 2013, č. 13, s. 96-102.
  article

  article

 5. TÓTH, Teodor - HUDÁK, Radovan. Využitie počítačovej tomografie v priemysle. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 4, s. 50-52.
  article

  article

 6. Predaj cez internet neustále rastie. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2013. ISSN 1335-9266, 2013, roč. 17, č. 11-12, s. 14-15.
  article

  article

 7. KOLEMBUS, Anton. Obchodovanie na internete. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1336-426X, 2013, roč. 10, č. 10, s. 61-82.
  article

  article

 8. ŠVORCOVÁ, Petra. Ako vyleštiť značku e-shopu. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2012. ISSN 1335-4620, 14. novembra 2012, roč. 20, č. 23, s. 32-36.
  article

  article

 9. MRÁZ, Róbert. Bez čoho nevznikne dobrý e-shop. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 5. júla 2012, roč. 22, č. 26, s. 32-33.
  article

  article

 10. STRELCOVÁ, Stanislava. Hodnotenie spoľahlivosti ľudského faktora v technologických procesoch. In Periodica Academica. - Brno : Vysoká škola Karla Engliše, 2012. ISSN 1802-2626, 2012, roč. 7, č. 1, s. 122-127. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0168008/Periodica_Academica_2012-01.pdf>
  article

  article