Search results

 1. HAJDUOVÁ, Zuzana. E-služby vo vybranej oblasti reklamných kampaní. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 5-10 CD-ROM.
  article

  article

 2. JÓRI, Vladimír. Globalizácia a informačné technológie. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 250-255 CD-ROM.
  article

  article

 3. ČERNÝ, Matej. Výhody a nevýhody e-shopu na open source. In PC revue : sprievodca digitálnym svetom. - Bratislava : Digital Visions, 2015. ISSN 1335-0226, 2015, roč. 23, č. 6, s. 83.
  article

  article

 4. POTISKOVÁ, Ingrid. E-shopy na Slovensku - legislatíva a jej dodržiavanie. In Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4110-7, s. 164-169 CD-ROM.
  article

  article

 5. HASAN, Jamal. E-commerce vplyv na environment. In Technológie okolo nás... : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3945-6, s. 17-22 CD-ROM.
  article

  article

 6. MATUŠOVIČ, Martin - MARKOVIČOVÁ, Marta. Elektronický obchod, elektronické podnikanie, hospodárska súťaž a sociálne inovácie. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza IV. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4020-9, s. 67-74 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0709/15 (50%).
  article

  article

 7. POLÁČEK, Marian. Numerický model ALADIN. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. 9. 2013 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3737-7, s. 96-102 CD-ROM.
  article

  article

 8. HASAN, Jamal. Transakcia cez internet. In Aktuálne trendy informačnej spoločnosti : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3645-5, s. 8-12. VEGA 1/0039/11.
  article

  article

 9. HASAN, Jamal. E-Commerce diverse the method in retail business. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 99-103, CD-ROM. VEGA 1/0039/11.
  article

  article

 10. MIKLOŠÍK, Andrej. Prečo je Magento naďalej optimálnou voľbou pre e-commerce systém. In blog.monogram.sk/miklosik : informačné systémy marketingu. - [Bratislava], 2012, 16.4.2012, s. [1] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://blog.monogram.sk/miklosik/preco-je-magento-nadalej-optimalnou-volbou-pre-e-commerce-system/>
  article

  article