Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0000387 xpca^"
 1. BOSÁK, Rudolf - BOSÁK, Martin - GRENDEL, Peter. Slovak National Activities in America at the Beginning of the 20th Century. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM conference on anthropology, archeology, history & philosophy. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on anthropology, archeology, history & philosophy : international multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 september 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-26-1, [pp. 579-586].
  article

  article

 2. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - BAUMGARTNER, Boris. Riziká vplývajúce na potravinovú bezpečnosť Afriky s dôrazom na akvizíciu pôdy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3755-1, s. 672-684 CD-ROM. VEGA 1/1185/12, VEGA 1/0391/13. 1/1185/12, VEGA, Zmeny v spotrebiteľských trendoch podmienené dosahmi finančno-hospodárskej (spoločenskej) krízy, ich odraz v modifikáciách marketingových programov podnikateľských subjektov v snahe udržania ich konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch (s aplikáciou na podmienky EÚ s akcentom na SR).
  article

  article

 3. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. The Changing Idea of Europe. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov, vypusk 8. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2012. ISSN 1995-0500, s. 147-151.
  article

  article

 4. PIAČKOVÁ, Alexandra. Finančné problémy v podnikateľskom prostredí Španielska v období hospodárskej krízy. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 385-389. VEGA 1/0657/10. 1/0657/10, VEGA, Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku v súčasnej etape ekonomického vývoja.
  article

  article

 5. KOLLÁR, Daniel. Eslovaquia. Traducción: Mónica Sánchez Presa. Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, 2010. [36] s. [1,5 AH]. ISBN 978-80-88726-40-1.
  book

  book

 6. GREGUŠ, Peter. Historické kontexty čečenskej otázky. In Medzinárodné vzťahy 2004. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2004. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004.
  article

  article

 7. SVOREŇOVÁ, Soňa. Varený turista ako ostrovná atrakcia. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, s. 24-25.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.