Search results

 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2017 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 349 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2016 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. 345 s. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book


 3. 40 rokov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : 1977 - 2017. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 76 s. ISBN 978-80-557-1276-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 4. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2015 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016. 339 s. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book


 5. LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. Oponenti: Vladimír Kvetan, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015. 239 s. APVV-14-0324. ISBN 978-80-7144-255-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2013 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2014. 29 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2013 : vysoké školy. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2014. 353 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. Vzdelávanie mladých ľudí a absolventov vysokých škôl v kontexte ich zamestnateľnosti a zamestnanosti : recenzovaný nekonferenčný zborník. Recenzenti: Eva Rievajová, Mária Antalová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [49 s.]. I-14-106-00. ISBN 978-80-225-4004-9. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Vzdelávanie mladých ľudí a absolventov vysokých škôl v kontexte ich zamestnateľnosti a zamestnanosti

  electonic book


 9. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2013 : špeciálne školy : špeciálne triedy : individuálna integrácia. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2013. 98 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2013 : stredné odborné školy. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2013. 120 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book