Search results

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert LUCE. Editor: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [3,28 AH]. ISBN 978-80-225-4530-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2017. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [200 s., 11,68 AH]. ISBN 978-80-225-4593-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  electonic book

  electonic book

 3. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Quality label for technical study programs is closer : Accreditation centre ZSVTS, Slovakia. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 133-135 online.
  article

  article

 4. WIECZOREK, Susann - DORČÁK, Peter. Problem areas in the accreditation process under information-economic aspects. - Registrovaný: Web of Science. In Liberec Economic Forum 2017. International conference. Liberec Economic Forum 2017 : proceedings of the 13th international conference : 11th -13th september 2017, Liberec, Czech Republic. - Liberec : Technical University of Liberec, 2017. ISBN 978-80-7494-349-2, pp. 538-546 online.
  article

  article

 5. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Kontrolné mechanizmy vzdelávania slovenských univerzít. In Evropské pedagogické fórum 2017 : koncepce vzdělávání a psychologie. Mezinárodní vědecká konference. Evropské pedagogické fórum 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : koncepce vzdělávání a psychologie : ročník 7., 27.-29.11.2017, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-21-4, s. 68-73 CD-ROM. APVV-16-0602.
  article

  article

 6. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2016. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [219 s., 11,92 AH]. ISBN 978-80-225-4479-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. WIECZOREK, Susann - DORČÁK, Peter. Reformation of the German accreditaiton system – status quo. In DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic]. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. ISBN 978-80-7454-654-9, pp. 324-331 online.
  article

  article

 8. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Medzinárodná značka kvality EUR-ACE pre inžinierske študijné programy. In Perspektivy kvality : odborný čtvrtletník pro získávání poznatků a šíření znalostí o managementu. - Praha : Česká společnost pro jakost, 2016. ISSN 1805-6857, 2016, roč. 5, č. 2, s. 26-27.
  article

  article

 9. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Značka kvality EUR-ACE®. In Kvalita 2016. mezinárodní vědecká konference. Kvalita 2016 : 25. ročník konference s mezinárodní účastí (sborník přednášek). - Ostrava : DTO CZ, 2016. ISBN 978-80-02-02660-0, s. 1-4.
  article

  article

 10. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Komplexná akreditácia vysokých škôl a hodnotenie systému vnútorného zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM.
  article

  article