Search results

Records found: 144  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001101 xcla^"
 1. KVAK, Ján. Vízie školy a ich strategické plánovanie: kľúčové piliere koncepčného riadenia škôl. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 7-8, s. 17-21.
  article

  article

 2. ČABINOVÁ, Veronika - ONUFEROVÁ, Erika - ŠOLTIS, Samuel. Inovatívny prístup k identifikácii finančného zdravia a konkurenčného postavenia hotelových zariadení. In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2021. ISSN 1804-3836, 2021, roč. 12, č. 1, s. 14-30.
  article

  article

 3. SKALSKÁ, Elena. Organizácia vlastnej práce a času - sebariadenie a manažérska etika (1.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 6, s. 21-26.
  article

  article

 4. ŠULAJOVÁ, Katarína - ŠTEFANIŠINOVÁ, Nikola - MUTHOVÁ, Nikoleta. Prečo by sa malo mesto uchádzať o titul Európske mesto športu? In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 616-624.
  article

  article

 5. NOVOTNÝ, Lukáš. Víceúrovňové vládnutí a cestovní ruch: příklad nového zákona o cestovním ruchu a nové strategie cestovního ruchu v Horním Rakousku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 1, s. 49-54.
  article

  article

 6. MALEGA, Peter et al. The Competitive Market Map as the Basis for an Evaluation of the Competitiveness of the Slovak Republic on an International Scale. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. ISSN 1804-1728, 2019, no. 4, s. 103-119.
  article

  article

 7. TVRZNÍK, Pavel - JEŘÁBEK, Tomáš - MÁLEK, Zdeněk. Marketingová analýza a strategie pivního turismu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 3, s. 70-77.
  article

  article

 8. BOROVÁ, Marie. Swot analýza - využitie pri riešení nezamestnanosti absolventov stredných škôl. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 802-806.
  article

  article

 9. FILLOVÁ, Katarína. Strategický pohľad na implementáciu systému manažérstva kvality v súlade s normami STN EN ISO 9001:2016. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2018. ISSN 1335-9231, 2018, roč. 26, č. 3-4, s. 30-35.
  article

  article

 10. ŠVEDOVÁ, Milena. Koncentrácia paitballových centier a ich význam pre návštevníkov regiónu. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2018. ISSN 1804-3836, 2018, roč. 9, č. 2, s. 66-73.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.