Search results

 1. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement IX. (2019). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement IX. (2019) : Reviewed Proceeding of Posts from the 9. International Scientific Conference, 26th-28th November, 2019, (Košice-Rajecké Teplice, Slovakia). Reviewers: Vincent Jakub, Emília Duľová Spišáková. 1st Edition. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. CD-ROM 95 s. ISBN 978-80-225-4676-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. Soubor nástrojů excelence podle EFQM. Překlad: Danuše Fišerová. Praha : Česká společnost pro jakost, [2016]. 151 s. ISBN 978-80-02-02604-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. PLANÇON, Brigitte. Marketing international : rappels théoriques et cas pratiques : exercices corrigés. Paris : MA Editions - ESKA, 2016. 197 s. ISBN 978-2-8224-0454-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. CHAPMAN, Robert J. Simple tools and techniques for enterprise risk management. 2nd ed. Chichester : WILEY, 2015. 637 s. Wiley finance. ISBN 978-1-119-98997-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. MÁCHAL, Pavel - KOPEČKOVÁ, Martina - PRESOVÁ, Radmila. Světové standardy projektového řízení : pro malé a střední firmy. Praha : GRADA, 2015. 138 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5321-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Světové standardy projektového řízení

  book

 6. ČERVENÝ, Radim - FICBAUER, Jiří - HANZELKOVÁ, Alena. Business plán : krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2014. xvii, 211 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-511-4. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Business plán

  book

 7. HANZELKOVÁ, Alena - KEŘKOVSKÝ, Miloslav - MATHAUSER, Milan. Business strategie : krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2013. xv, 159 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-455-1. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Business strategie

  book

 8. Efektivní rozhodování : analyzování, rozhodování, implementace a hodnocení. Brno : Edika, 2013. vii, 392 s. ISBN 978-80-266-0179-1. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Efektivní rozhodování

  book

 9. Enterprise development strategies in the knowledge-based economy. New York : Iglobal Writer, 2013. 160 s. Modern challenges of economic entities. ISBN 978-83-63680-98-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. DOLEŽAL, Jan - MÁCHAL, Pavel - LACKO, Branislav. Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopln. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2012. 526 s. Expert. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ZTORFjaFPB> ISBN 978-80-247-4275-5. [Copy count : 4, currently available 0, at library only 4]
  Projektový management podle IPMA

  book