Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001101 xkni^"
 1. CAKOVÁ, Veronika - DEDINSKÝ, Michal - PROCHYRA, Alex. Uspejte v online : čo najlepší marketéri vedia, robia a hlásajú. Bratislava : Performics Slovakia, [2021]. 291 s. ISBN 978-80-973694-0-8. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Uspejte v online

  book

 2. BARTKOVÁ, Lucia. Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketingovú analýzu. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. 159 s. ISBN 978-80-557-1870-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketingovú analýzu

  book

 3. BEDNÁROVÁ, Lucia. Benchmarking v procese environmentálneho marketingu : inauguračná prednáška : odbor inauguračného konania: Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 81 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4876-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. CAKOVÁ, Veronika - DEDINSKÝ, Michal - PROCHYRA, Alex. Uspejte v online : čo najlepší marketéri vedia, robia a hlásajú. 1. vydanie. Bratislava : Performics Slovakia, [2021]. 291 s. ISBN 978-80-973694-7-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Uspejte v online

  book

 5. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement IX. (2019). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement IX. (2019) : Reviewed Proceeding of Posts from the 9. International Scientific Conference, 26th-28th November, 2019, (Košice-Rajecké Teplice, Slovakia). Reviewers: Vincent Jakub, Emília Duľová Spišáková. 1st Edition. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. CD-ROM 95 s. ISBN 978-80-225-4676-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. MARKULIK, Štefan - TURISOVÁ, Renáta - NAGYOVÁ, Anna. Nástroje na podporu riadenia kvality procesov. 1. vydanie. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2019. 104 s. ISBN 978-80-553-3465-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Nástroje na podporu riadenia kvality procesov

  book

 7. CORDELL, Andrea - THOMPSON, Ian. The Category Management Handbook. 1st Edition. Abingdon : Routledge, 2018. 190 s. ISBN 978-0-8153-7551-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. PLANÇON, Brigitte. Marketing international : rappels théoriques et cas pratiques : exercices corrigés. Paris : MA Editions - ESKA, 2016. 197 s. ISBN 978-2-8224-0454-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Soubor nástrojů excelence podle EFQM. Překlad: Danuše Fišerová. Praha : Česká společnost pro jakost, [2016]. 151 s. ISBN 978-80-02-02604-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. TROILO, Gabriele. Marketing In Creative Industries : Value, Experience and Creativity. 1st Edition. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. 369 s. ISBN 978-0-230-38024-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.