Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001159 xkni^"
 1. STN ISO 37301 : systémy manažérstva súladu : požiadavky s usmernením na používanie. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2022. 68 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ZÁVADSKÝ, Ján et al. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania II. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2022. CD-ROM 118 s. ISBN 978-80-557-1973-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. CIMA Risk Management (Subject P3) : StudyText. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 608 s. ISBN 978-1-78740-198-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 4. MUCHOVÁ, Martina. Úloha interného auditu v období finančnej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2018. 138 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. HORVÁTHOVÁ, Jarmila - MOKRIŠOVÁ, Martina - VRAVEC, Ján. Kontrola a controlling. Prešov : Bookman, 2015. 192 s. ISBN 978-80-8165-093-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Building on basics. Paris : OECD, 2015. 331 s. Value for money in government. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/building-on-basics_9789264235052-en> ISBN 978-92-64-23504-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. KLIČKOVÁ, Šárka. Marketingový audit v teórii a v praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2014. 147 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. PAULOVÁ, Iveta - ŠURINOVÁ, Yulia. Audity kvality. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 103 s. Ekonómia, 482. ISBN 978-80-8168-013-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Audity kvality

  book

 9. KRÁLÍČEK, Vladimír - MOLÍN, Jan. Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 231 s. ISBN 978-80-7478-557-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu

  book

 10. MÜLLEROVÁ, Libuše - KRÁLÍČEK, Vladimír. Auditing. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2014. 458 s. ISBN 978-80-245-2018-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Auditing

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.