Search results

Records found: 1531  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001202 xkni^"
 1. DEDINSKÝ, Juraj. Perspektívy využitia nových technológií v oblasti financií a komerčného bankovníctva : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2023. 103 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. JACKSON, Gavin. Všetko o peniazoch v jednej lekcii : míňame ich. Sporíme ich. Nikdy ich nemáme dosť. Ako však v skutočnosti fungujú? Bratislava : Eastone Books, 2022. 287 s. ISBN 978-80-8109-442-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Všetko o peniazoch v jednej lekcii

  book

 3. QUINN, William - TURNER, John D. Boom and Bust : A Global History of Financial Bubbles. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2022. 365 s. ISBN 978-1-108-43165-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. CASU, Barbara - GIRARDONE, Claudia - MOLYNEUX, Philip. Introduction to Banking. 3rd Edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2022. 791 s. ISBN 978-1-292-24033-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. ROSENBAUM, Joshua - PEARL, Joshua. Investment Banking : Valuation, LBOs, M&A and IPOs. 3rd Edition. Hoboken : Wiley, 2022. 472 s. ISBN 978-1-119-86787-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku II. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 147 s. ISBN 978-80-557-1834-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. MARTINO, Pierluigi. Blockchain and Banking : How Technological Innovations Are Shaping the Banking Industry. Cham : Springer Nature Switzerland, 2021. 109 s. ISBN 978-3-030-70969-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. KILLINGER, Kerry - KILLINGER, Linda. Nothing is Too Big to Fail : How the Last Financial Crisis Informs Today. 1st Edition. New York : RosettaBooks, 2021. 560 s. ISBN 978-1-9481-2276-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. ROSENBAUM, Joshua - PEARL, Joshua. Investment Banking : Valuation, LBOs, M&A, and IPOs. 3rd Edition, University Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. 534 s. ISBN 978-1-119-82337-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. GERNÁT, Peter. Interakcie medzi vývojom ekonomických fundamentov a vývojom bankového sektora vybraných krajín EU : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2021. 107 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.