Search results

Records found: 257  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001204 xpca^"
 1. KERIMOV, Atik et al. Banking System Stability in Crisis Periods: The Impact of the Banking Regulator Independence. - Registrovaný: Scopus. In Banks and Bank Systems. - Sumy : LLC CPC Business Perspectives. ISSN 1991-7074, 2023, vol. 18, no. 3, pp. 221-234.
  article

  article

 2. KERIMOV, Atik et al. Central Bank Independence as a Prerequisite for Ensuring Price Stability: Modeling the Role of the National Pattern. - Registrovaný: Scopus. In Banks and Bank Systems. - Sumy : LLC CPC Business Perspectives. ISSN 1991-7074, 2023, vol. 18, no. 4, pp. 307-319. 0121U100469.
  article

  article

 3. SLEZÁKOVÁ, Andrea - TINÁKOVÁ, Eva - VETERNÍKOVÁ, Mária. Porovnanie právneho postavenia centrálnych bánk v Rakúsku, Taliansku a na Slovensku. In 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska. Medzinárodná právnická vedecká konferencia. 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej právnickej vedeckej konferencie organizovanej Národnou bankou Slovenska a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 24. novembra 2022 pri príležitosti 30. výročia prijatia Zákona o Národnej banke Slovenska. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-8043-259-1, s. 128-142.
  article

  article

 4. WINKLER, Martin - SLEZÁKOVÁ, Andrea. Vybrané hmotnoprávne a procesnoprávne otázky ukladania sankcií dohliadaným subjektom finančného trhu. In 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska. Medzinárodná právnická vedecká konferencia. 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej právnickej vedeckej konferencie organizovanej Národnou bankou Slovenska a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 24. novembra 2022 pri príležitosti 30. výročia prijatia Zákona o Národnej banke Slovenska. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-8043-259-1, s. 156-175.
  article

  article

 5. KOPČÁKOVÁ, Janka. Banking System of the Slovak Republic. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 62-72.
  article

  article

 6. STAŠKO, Martin - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Inflácia ako problém súčasnosti, ale aj budúcnosti. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 17. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4946-2, pp. 25-31 online.
  article

  article

 7. VASYLIEVA, Tetiana et al. The Impact of Governance Quality on Central Bank's Independence. - Registrovaný: Scopus. In Public and Municipal Finance. - Sumy : LLC CPC Business Perspectives. ISSN 2222-1875, 2022, vol. 11, no. 1, pp. 113-127. APVV-16-0602.
  article

  article

 8. ZEMAN, Mário. Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-10] online.
  article

  article

 9. SLJUKA, Nina. Proticyklický kapitálový vankúš v slovenskom bankovom sektore. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 3, s. 330-351.
  article

  article

 10. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Platobný proces európskeho trhu cenných papierov a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 87-96 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.